Referaty na konferencji infraMOST 2019.

Referaty zgłoszone na Konferencję infraMOST 2019 należy opracować zgodnie z wytycznymi i przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres referaty@infrateam.eu w nieprzekraczalnym terminie do 19.04.2019 r.

Referaty zaakceptowane przez Komitet Programowy zostaną umieszczone w pełnej wersji kolorowej na specjalnym nośniku pamięci typu pendrive i będą dystrybuowane wśród uczestników konferencji.
Dla autorów zainteresowanych publikacją w punktowanym czasopiśmie, na podstawie porozumienia z wydawcami, istnieje możliwość wydrukowania tekstu polskiego w czasopiśmie MOSTY lub INŻYNIERIA i BUDOWNICTWO. W przypadku tekstów angielskich może to być Journal Architecture Civil Engineering Environment ACEE http://www.acee-journal.pl (15 pkt. wg MNiSW), które jest indeksowane w bazie Web of Science.
Jedna osoba może być autorem lub współautorem maksymalnie dwóch referatów i musi wnieść opłatę konferencyjną. Warunkiem jest pozytywna recenzja dwóch członków Komitetu Programowego na formularzu recenzji ACEE. Wysyłając referat proszę w treści korespondencji zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym publikacją i w jakim czasopiśmie. Publikacje będą się ukazywać w czasopismach już po konferencji w ramach dostępnej przestrzeni wydawniczej.
Wszystkie referaty w polskiej wersji należy przygotować wg pliku szablonu Szablon_infraMOST- 2019.docx.
Referaty w wersji angielskiej nie przeznaczone do publikacji należy przygotować wg pliku szablonu Template_infraMOST-2019.docx.
Referaty w wersji angielskiej przeznaczone do ACEE należy przygotować zgodnie z wymaganiami czasopisma ACEE, które są dostępne stronie wydawnictwa http://www.acee-journal.pl/1,5,GUIDE_TO_AUTHORS.html
Konieczne jest opracowanie i przesłanie wszystkich referatów w formacie *.docx oraz w formacie *.pdf.

Close Menu
×

Koszyk